Čelo klipa i karikeZašto se čađ taloži na čelu klipa?


Najčešće nagomilavanje čađi uzrokuju loše gorivo, prekomerno ubrizgavanje goriva, gradska vožnja na nižim brojevima obrtaja, loši brizgači, tokom nastanka nekog kvara koji je pre svega uzrokovao lošem sagorevanju i time uzrokovao dodatno zaprljanje čela klipa i karika, loš filter vazduha kao i pređena kilometraža vozila.Kad naslage postanu velike, nakupljaju se uglavnom na čelu klipa, što dovodi do remećenja njegove geometrije, sprečava pravilno mešanje smeše goriva i vazduha kao i njeno ravnomerno raspoređivanje po cilindru . Samim tim uzrokujući lošije sagorevanje. Dešava se takođe i da se čađ nataloži oko klipnih prstenova ( karika ) onemogućavajući njihov pravilan rad.

95Dekarbonizacijom motora direktno preko usisa vazduha se ubacuje vodonik koji se po prirodi veoma zapaljiv i jako praskav gas. Mešanjem se sa smešom goriva i vazduha sagoreva i utiče na razlaganje nastalog ugljenika. Razgrađena čađ se preko izduvnog sistema vozila izbacuje napolje u vidu izduvnih gasova.

Dekarbonizacijom motora se ne čisti samo čelo klipa i karike nego i ventili, sicevi ventila ( gde ventili naležu) i time doprinose boljoj zaptivenosti kompresione komore i povećanju komresije motora, vrhovi dizni se takođe čiste, svećice ( kod benzinaca ), zatim se pročišćuje EGR ventil, turbina Katailator, DPF filter, lambda sonda