Lambda sonda
( senzor kiseonika)Lambda sonda meri sadržaj kiseonika u izduvnim gasovima. Ona je deo regulacionog sistema koji treba da obezbedi odgovarajući sastav smeše goriva i vazduha. Upravljačka jedinica motora uzima u obzir promene u sastavu izduvnih gasova i to je obično prvi znak da postoji neka neispravnost. Lambda sonda obaveštava računar motora (ECU) o sadržaju izduvnih gasova. Na osnovu toga računar određuje količinu ubrizganog goriva kako bi se održao odnos goriva i vazduha.
Upravljačka jedinica motora koristi signal sa lambda sonde za regulaciju vremena ubrizgavanja.

Za benzinski motor je veoma važno da se odnos održava u savršenoj proporciji. A to je 14,7 delova vazduha na jedan deo benzina. Lambda kontrola garantuje nisku potrošnju goriva i smanjenu emisiju izduvnih gasova. Novi standardu protiv zagađenja vazduha zahtevaju i više lambda sondi instaliranih posle katalizatora, i PDF filtera kako bi se utvrdila njihova efikasnost.

Čišćenje vodonikom - dekarbonizacija

Imajte na umu da ako je auto prešao više od 150.000km verovatno će to biti i početak neadekvatnih očitavanja lambda sonde. U slučaju da je vozilo opremljeno uređajem sa pogonom naTNG ili metan, postoji velika verovatnoća da su naslage ugljenika izgorele. Što je dobra stvar. Međutim pročišćavanje vodonikom odnosno dekarbonizacija se preporučuje kao preventiva protiv kontaminacije lambda sonde.

Međutim dekarbonizacija ni u kom slučaju je neće popraviti ili učiniti da lambda sonda postane nova ako je već previše oštećena zbog uticaja raznih faktora.


Dekarbonizacijom motora se ne čisti samo lambda sonda nego i ventili, sicevi ventila ( gde ventili naležu) i time doprinosi boljoj zaptivenosti kompresione komore i povećanju komresije motora, čelu klipa i karikama (klipnim prstenovima ), vrhovi dizni se takođe čiste, svećice ( kod benzinaca ), zatim se pročišćuje EGR ventil, Turbina Katailator, DPF filter.


Zašto se dešava zaprljanje?

Vremenom i kilometražom, sonda postaje prljava iz više različitih razloga:
Veoma bogata smeša goriva zbog neispravnog protokomera koji ne meri realne vrednosti i samim tim remeti i sastav smeše. Takođe loš kvalitet goriva, odnosno nepravilno sagorevanje može uticati na njeno zaprljanje, ukoliko motor sagoreva i ulje, neispravnost pojedinih komponenti i td.... Sve to može dovesti do nagomilavanje ugljenika.

Iz razloga što se na osnovu očitavanja lambda sonde kontroliše da li je smeša sa većim udelom goriva ili manjim IZUZETNO je bitno da je lambda sonda ispravna i čista.

Nakon otprilike 100000-150000 kilometara, lambda sonda počinje da meri pogrešne vrednosti, i tada je vreme kada treba da razmišljamo o njenoj zameni. Zamena košta poprilično mnogo, a naročito ako ih ima dve ili četiri.

Kako produžiti život lambda sondi?
Pravilnim radom svih senzora u automobilu produžiće se i život lambda sonde.