SvećiceČišćenje vodonikom tj dekarbonizacija produžava radni vek svećicama. Direktno preko usisa vazduha ubacuje se vodonik koji je po prirodi veoma zapaljiv i jako praskav gas. Mešanjem se sa smešom goriva i vazduha sagoreva i utiče na razlaganje nastalog ugljenika . Razgrađena čađ se preko izduvnog sistema vozila izbacuje napolje u vidu izduvnih gasova. Čvrsti talozi će raložiti i preći direktno u gasovito stanje i izaći kroz izduvni sistem. Proces čišćenja svećica prilično je preventivan kako bi se eliminisali ugljenični talozi formirani na elektrodama i time produžili njhov životni vek i normalan rad.

Namena svećice energiju iz indukcionog kalema ( bobine ) sprovede do komore za sagorevanje i proizvede varnicu između elektroda koja će upaliti smešu goriva i vazduha. Svećica mora biti izvedena na način da obezbedi izloaciju između pozitivne elektrode i glave motora ali i da obezbedi zaptivanje komore za sagorevanje. U kombinaciji sa sistemom za dovod goriva,svećica predstavlja ključnu komponentu u funciji rada benzinskih motora.


Do neke mere svećice su dizajnirane da se samočiste. Velike brzine povećavaju temperaturu motora. Ovo je korisno u smislu samiočišćenja svećica. Dok kratka gradska vožnja gde je prisutan start stop režim vožnje ne pomaže u samočišćenju svećica, već naprotiv utiču na veće zaprljanje svećice. Temperature nisu dovoljno visoke da bi se olakšalo samočišćenje, pa se na elektrodama talože ugljenični talozi. Na kraju izazivaju lošu varnicu i prekide u paljenju. Električna energija koja se šalje svećici stvara kratki spoj u zavojnici.

Ni u kom slučaju ne očekujte da se svećice koje imaju neispravnu središnju elektrodu, ili koje su fizički oštećene , popraviti procesom dekarbonizacije!!!Dekarbonizacijom motora se ne čiste se samo svećice nego i ventili, sicevi ventila ( gde ventili naležu) i time doprinose boljoj zaptivenosti kompresione komore i povećanju komresije motora, čelo klipa i karike, vrhovi dizni se takođe čiste, zatim se pročišćuje EGR ventil, turbina, katailator, DPF filter, lambda sonda.