KatalizatorKatalizatori su hemijske supstance koje utiču na hemijsku reakciju, a da pri tome same ostanu nepromenjene. U vozilima se katalizator koristi za prečišćavanje izduvnih gasova:
– Oksidi azota (NOx) se pretvaraju u ugljen-dioksid (CO2) i azot (N2).
– Ugljen-monoksid (CO) oksidacijom prelazi u ugljen-dioksid (CO2).
– Ugljovodonici (HC) oksidacijom prelaze u ugljen-dioksid (CO2) i vodu (H2O).

Zbog toga je katalizator jedna od najvažnijih komponenti u smislu kontrole emisije izduvnih gasova. Sadašnja tehnologija podrazumeva primenu regulisanih katalizatora. U tom sistemu se motor napaja kon trolisanom smešom goriva i vazduha čiji sastav varira oko vrednosti lambda (λ) = 1
Lambda sonda postavljena ispred katalizatora meri zaostali kiseonik u izduvnim gasovima.
Da bi se pratilo stanje katalizatora, druga lambda sonda, koja se nalazi iza katalizatora, meri sadržaj zaostalog kiseonika u izduvnim gasovima.


Razlozi začepljenja - zapušenja katalizatora su mnogi kao recimo: ukupno habanje i pređena kilometraža, stil vožnje, kvalitet goriva, ispravnost svih ostalih senzora u vozilu koji zavise od odnosa goriva i vazduha…

Katalizator se oštećuje na više načina:
Fizička fragmantacija samog saća, razbijanje njihove unutrašnjosti i razdvajanje na komade. U ovom slučaju, samo uklanjanje katalizatora i zamena za novi će rešiti vaš problem.
Sagorevanje katalizatora – ovo se dešava kada postoji veoma bogata mešavina goriva i pri tom to neizgorelo gorivo uđe u katalizator. Kada stigne tamo, gorivo se zapali i dramatično poveća temperaturu keramike pri paljenju u samom saću nakon čega se naglo povećava temperatura i oštećuje saće. Još jedan problem koji uzrokuje začepljenje katalizatora je kada motor sagoreva ulje.

Ukoliko je katalizator skroz zapušen jedino rešenje je fizičko skidanje sa automobila i čišćenje posebnim mašinama.

Međutim ukoliko je delimično zaprljan dekarbonizacijom motora se može otkloniti većina naslaga čađi i ugljenika zaglavljene u katalizatoru.

U slučaju da je katalizator tj. saće unutar njega oštećeno JEDINO rešenje je njegova zamena tu dekarbonizacija nemam nikakvih efekata!

Dekarbonizacijom motora se ne čisti samo katalizator nego i ventili, sicevi ventila ( gde ventili naležu) i time doprinose boljoj zaptivenosti kompresione komore i povećanju komresije motora, čelo klipa i karike, vrhovi dizni se takođe čiste, svećice ( kod benzinaca ), zatim se pročišćuje EGR ventil, Turbina, DPF filter, lambda sonda.