Turbina


Turbo punjači se koriste za povećanje efikasnosti i performansi motora, kako dizelskih tako i kod pojedinih benzinskih. On komprimuje više vazduha u komorama za sagorevanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem i stvara više snage, a samim tim se povećava i dinamička karakteristika vozila. Dodatni vazduh i srazmerno više goriva, stvaraju više obrtnog momenta i snage.
Snaga potrebna za pokretanje turbine se dobija iz kinetičke energije izduvnih gasova, bez korištenja snage pogonske osovine.
Loša atomizacija goriva vodi stvaranju čađi koja može zapušiti izduvni sistem. To stvara negativni pritisak na turbo punjaču koji smanjuje izduv i slabi snagu motora.

Vremenom sa većom pređenom kilometražom automobila neki senzori počinju da odstupaju sa pokazivanjem realnih vrednosti. To rezultira raznim problemima kao što je prebogata smeša, lošije ubrizgavanje goriva i td... To sve uzrokuje ozbiljno stvaranje ugljenika na turbopunjaču. Najveći problemi imaju turbopunjači sa promenjivom geometrijom pri čemu i najmanje zaprljanje u toplom delu turbopunjača utiče na njegove performase. Nakupljenje naslage zatim utiču na njegovo habanje i gubljenje stabilnosti, i na kraju to dovodi do ozbiljnijih kvarova. Kada se ovaj problem pojavi, to može dovesti do gubitka performansi i snage kao i do same zamene turbo punjača..


Ubacivanjem vodonika u motor postupkom dekarbonizacije dolazi do njegovog mešavnja sa smešom goriva i vazduha i sagorevanja čime dolazi do razlaganja ugljeničnih naslaga u celom izduvnom sistemu pa i u turbini.
Ali važno je napomenuti da ukoliko je turbina baš zaprljanja dekarbonizacija nije od pomoći već samo fizičko skidanje.
Dekarbonizacijom se mogu samo da se pročistite lopatice turbine i delovati preventivno. Takođe time i produžiti njen radni vek.

Dekarbonizacija pre svega utiče na uklanjanja ugljeničnih naslaga sa ventila, siceva ventila ( gde ventili naležu ) čela klipa i klipnih prstenova ( karika ), svećica, uklanja naslage sa vrhova dizni. Dok utiče na pročišćenje EGR ventila, katalizatora, DPF filtera.